Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 

Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

10.10.2022r.- w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska U-Ż  )
11.00-13.00 ( Nazwiska S-T )

Pomoc dla obywateli Ukrainy w Sklepie Społecznym

Informujemy, że od 01.10.2022 r. pomoc dla obywateli Ukrainy ze Sklepu Społecznego przy ul. Kwiatowej 2 wydawana będzie na podstawie upoważnienia wydanego przez MOPS w Tczewie.
Do odbioru towarów obowiązuje kryterium dochodowe:
- dla gospodarstwa jednoosobowego 1707,20 zł
- dla gospodarstwa wieloosobowego 1320 zł x ilość osób w rodzinie.

Po upoważnienia można zgłosić się do MOPS, ul. 1 Maja 8 w godz. 7.30 – 10.00 od poniedziałku do piątku.

Komunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . z 2022r., poz. 1967). Obsługą wniosków i realizacją wypłat dla mieszkańców Tczewa zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

Zmiany w dodatku węglowym

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . z 2022r., poz. 1967) uległy zmianie zasady przyznawania dodatku węglowego.

Seniorzy w akcji -Towarzystwo Inicjatyw Twórczych"ę"

Zapraszamy osoby z Ukrainy na spotkania do Klubu w ramach realizowanego projektu Seniorzy w akcji  -Towarzystwo Inicjatyw Twórczych"ę".
Projekt zatytułowany "KLUB IN TEMPO NOVA - szybki szlak do integracji Polsko – Ukraińskiej"

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie (czwartek) w godzinach od 14.00-17.00 w Ośrodku Zespołu Opiekuńczego MOPS w Tczewie ul. Niepodległości 10

Pomoc dla obywateli Ukrainy w Sklepach Społecznych

Informujemy, że od 01.09.2022 r. pomoc dla obywatelu Ukrainy ze Sklepów Społecznych wydawana będzie na podstawie upoważnienia wydanego przez MOPS w Tczewie.
Do odbioru towarów na miesiąc wrzesień 2022 r. obowiązuje kryterium dochodowe:
- dla gospodarstwa jednoosobowego 776 zł,
- dla gospodarstwa wieloosobowego 600 zł x ilość osób w rodzinie.

Po upoważnienia można zgłosić się do MOPS, ul. 1 Maja 8 i 10 w godz. 7.30 – 10.00 od poniedziałku do piątku.

Komunikat w sprawie dodatku węglowego

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692). Obsługą wniosków i realizacją wypłat dla mieszkańców Tczewa zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.
Zgodnie z ustawą gospodarstwa domowe, zamieszkujące budynki, których główne źródło ogrzewania jest zasilane węglem kamiennym, mogą uzyskać 3 tys. zł. dodatku węglowego. Wnioski można składać osobiście lub drogą elektroniczną w terminie do 30 listopada 2022 r.
Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 

Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

25.08.2022r.- w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska A-C )
11.00-13.00 ( Nazwiska D-G )

Korpus Wsparcia Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Zaprasza mieszkańców Tczewa w wieku 65 lat i więcej do skorzystania z bezpłatnego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy

OGŁOSZENIE DLA OBYWATELI UKRAINY
ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje, że od dnia 08 sierpnia 2022 r. pomoc żywnościowa
dla obywateli Ukrainy
w ramach programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10
2x w tygodniu, tj. poniedziałki i środy w godz. 13.00 - 15.00

ОГОЛОШЕННЯ

ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ інформує,

Program Opieka 75+, edycja 2022

Program Opieka 75+, edycja 2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka 75+"- edycja 2022. Program zakłada wsparcie finansowe Gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych”

Centrum Kształcenia Zawodowego "NAUKA"w Tczewie zaprasza Osoby z Ukrainy po 18 roku życia do wzięcia udziału w projekcie „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych”.
Projekt będzie realizowany od września do stycznia 2023r. Udział w nim weźmie 50 osób z Ukrainy.
W trakcie projektu osoby z Ukrainy mają możliwość nieodpłatnej nauki języka polskiego. Przygotowujemy osoby po 18 roku życia poprzez warsztaty i wykłady do poprawy życia w Polsce oraz nabycia umiejętności cyfrowych, społecznych i prawnych.
Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.

Strony