Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 

Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

07.06.2022r.- w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska A-C )
11.00-13.00 ( Nazwiska D-G )

Klub Senior+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zaprasza do uczestnictwa w „Klubie Senior+” przy ul. Niepodległości 10 w Tczewie

Jeżeli jesteś:
• mieszkańcem Gminy Miejskiej Tczew,
• w wieku 60+
• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
• chcesz pomóc sobie i innym

Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.
Ze względu na panujące obostrzenia wydawanie zostało podzielone alfabetycznie! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tej zmiany!

19.04.2022r. - w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska U-Ż )
11.00-13.00 ( Nazwiska S-T )

20.04.2022r. - w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska O-R )
11.00-13.00 ( Nazwiska Ł-N )

Akcja leczenia dzieci z Ukrainy w zakresie onkologii

Текст українською мовою нижче

Młodzi pacjenci onkologiczni mogą liczyć na leczenie w Polsce a w razie konieczności także w innych krajach. Pomoc na ich rzecz świadczona jest zarówno przez państwo jak i instytucje pozarządowe a informacje o niej świadczone są m.in. na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej: https://ptohd.pl/pomoc-dzieciom-z-chorobami-nowotworowymi-przebywajacymi-na-terytorium-ukrainy/

Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Ze względu na panujące obostrzenia wydawanie zostało podzielone alfabetycznie! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tej zmiany!

15.03.2022r. - w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska A-C )
                                        11.00-13.00 ( Nazwiska D-G )

Klub Senior+

Jeżeli jesteś:
• mieszkańcem Gminy Miejskiej Tczew,
• w wieku 60+
• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
• chcesz pomóc sobie i innym
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+”

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że Gmina Miejska Tczew pozyskała środki finansowe w wysokości
830,790 zł na realizację wymienionego programu. Źródłem finansowania są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m. in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Program adresowany jest:

Strony