Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy

OGŁOSZENIE DLA OBYWATELI UKRAINY
ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje, że od dnia 08 sierpnia 2022 r. pomoc żywnościowa
dla obywateli Ukrainy
w ramach programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10
2x w tygodniu, tj. poniedziałki i środy w godz. 13.00 - 15.00

ОГОЛОШЕННЯ

ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ інформує,

Program Opieka 75+, edycja 2022

Program Opieka 75+, edycja 2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka 75+"- edycja 2022. Program zakłada wsparcie finansowe Gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych”

Centrum Kształcenia Zawodowego "NAUKA"w Tczewie zaprasza Osoby z Ukrainy po 18 roku życia do wzięcia udziału w projekcie „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych”.
Projekt będzie realizowany od września do stycznia 2023r. Udział w nim weźmie 50 osób z Ukrainy.
W trakcie projektu osoby z Ukrainy mają możliwość nieodpłatnej nauki języka polskiego. Przygotowujemy osoby po 18 roku życia poprzez warsztaty i wykłady do poprawy życia w Polsce oraz nabycia umiejętności cyfrowych, społecznych i prawnych.
Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.

Świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – podsumowanie zmian

 W art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uregulowano prawo do świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisu świadczenie to przysługiwało przez okres 60 dni i dotyczyło obywateli Ukrainy legitymujących się zarówno numerem PESEL jak i innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Sklep Społeczny czynny 2 razy w tygodniu

Od lipca 2022 r. Sklep Społeczny przy ul. Żwirki 40 czynny będzie w poniedziałki i czwartki w godzinach 11.00 – 15.00

 

З липня 2022 року Соціальний магазин за адресою вул. Żwirki 40 працюватиме понеділок та четвер з 11.00 до 15.00

 

Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 

Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

12.07.2022r.- w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska U-Ż  )
11.00-13.00 ( Nazwiska S-T )

Strony