Komunikat w sprawie dodatku na ogrzewanie prądem

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, począwszy od 1 grudnia 2022 r. możliwe będzie składanie wniosków o dodatek elektryczny. Obsługą wniosków i realizacją wypłat dla mieszkańców Tczewa zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

UWAGA!!! Próba oszustwa

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w sprawie prób wyłudzenia pieniędzy pod pretekstem preferencyjnego zakupu węgla

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ostrzega przed próbami wyłudzenia środków przez osoby podszywające się pod MOPS.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w sprawie osób podszywających się pod pracowników Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników MOPS, usiłującymi wyłudzić dane osobowe mieszkańców Tczewa.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej docierają sygnały, iż nieznane osoby próbują wyłudzić od mieszkańców dane osobowe pod pretekstem uzyskania uprawnień do preferencyjnego zakupu węgla.

Komunikat w sprawie terminu wypłaty drugiej raty dodatku osłonowego dla osób, które złożyły wniosek o ustalenie prawa do tego dodatku w styczniu 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przypomina, iż osoby które złożyły wniosek o dodatek osłonowy w styczniu br. otrzymują go w dwóch ratach.
Osoby, które otrzymały pierwszą ratę dodatku osłonowego w kasie MOPS w miesiącu marcu br., mogą odebrać drugą ratę dodatku osłonowego w kasie Ośrodka, przy ul. 1 Maja 8 w terminie wskazanym we wcześniejszym piśmie, tj. w dniu 1 grudnia 2022 r. w godzinach od 11.00 do 14.00.

Strony