Informacja o terminach wydawania żywności z programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 

Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

20.06.2023r.- w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska U-Ż )
11.00-13.00 ( Nazwiska S-T )

PO PŻ Podprogram 2021 Plus - zmiana kryterium dochodowego

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany dotyczące pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiana dotyczy zwiększenia kryterium dochodowego uprawniające do skorzystania z Programu FEAD, Podprogram 2021 Plus. Obecnie dochód nie może przekroczyć 235%, tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Piknik Polsko-Ukraiński

„KLUB IN TEMPO NOVA szybki szlak do integracji Polsko – Ukraińskiej” oraz Seniorzy z Klubu Senior+ z Tczewa zapraszają naszych przyjaciół z Ukrainy na Piknik Polsko-Ukraiński na Osiedlu Witosa 3 czerwca 2023r. o godz. 10:30.

W programie:

- występ zespołu muzycznego Mega Ton

- wystawa prac Seniorów

- konkursy dla najmłodszych

- wspólne grilowanie

- kiełbaski, kaszanka

- chleb ze smalcem

- zupa grochowa

- drożdżówka

- kawa, herbata

 

Informacja o terminach wydawania żywności z programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 

Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

25.05.2023r.- w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska A-C )
11.00-13.00 ( Nazwiska D-G )

UWAGA!!! Oszuści rozsyłają fałszywe SMS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ostrzega przed nową kampanią SMS. Tym razem celem oszustów są dane osobowe w tym numer karty płatniczej. Według treści wiadomości SMS należy podać te dane aby otrzymać świadczenia z ZUS. Prosimy o ostrożność i zgłaszanie tego typu incydentów do CERT Polska.

Wszystkie podejrzane wiadomości SMS z linkami można zgłosić używając funkcji "Przekaż", bezpośrednio na numer CERT 799-448-084

KLUB IN TEMPO NOVA - szybki szlak do integracji Polsko – Ukraińskiej

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje, że od dnia 01 września 2022 r. realizowany jest projekt zatytułowany „KLUB IN TEMPO NOVA - szybki szlak do integracji Polsko – Ukraińskiej”
dla obywateli z Polski i Ukrainy.

Spotkania odbywają się co drugi czwartek w Ośrodku na ulicy Niepodległości 10.

W ramach projektu dnia 3 czerwca 2023 r. o godzinie 10:30 (sobota) organizujemy Piknik na Górkach ( Osiedle Witosa ).

Serdecznie zapraszamy

Korpus Wsparcia Seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Zaprasza mieszkańców Tczewa w wieku 65 lat i więcej do skorzystania z bezpłatnego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż jest realizatorem programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Gminie Miejskiej Tczew przyznano środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Modułu II na kwotę 44 499 zł.

Preferencyjny zakup węgla

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczący wydawania zaświadczeń potwierdzających wypłacenie dodatku węglowego, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego na potrzeby preferencyjnego zakupu węgla w ramach sprzedaży końcowej.

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1359 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

Węgiel kostka i groszek w preferencyjnej cenie za 1700 zł.

Gmina Miejska Tczew informuje, że mieszkańcy Tczewa mogą nabyć węgiel w ramach preferencyjnej sprzedaży w cenie 1700 zł brutto w dwóch poniższych składach opału:

Puchatex
ul. 30 Stycznia 32
tel. 531 606 060
________________
"TRANSBUD" NOWAK SPÓŁKA JAWNA
Tczew, ul. 30 stycznia 36
Tel. 797 300 076

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Gmina Miejska Tczew w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej-Fundusz Solidarnościowy, pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej na kwotę 101.767,71 zł.

PROGRAM  OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus

Czas realizacji: luty 2023r. - sierpień 2023r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz uzyskujących dochód nieprzekraczający:
• 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Aby otrzymać pomoc żywnościową w mieście Tczewie należy:
zgłosić się do pracownika socjalnego MOPS z rejonu swojego zamieszkania w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Osoby, których sytuacja dochodowa nie jest znana w tutejszym Ośrodku, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Strony