Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie
ul. 1 Maja 8
83-110 Tczew
tel.(58) 777-00-20
(58) 777-00-30
Dział Świadczeń Rodzinnych (58) 532-73-90
fax.: (58) 532-60-03
E-mail:
sekretariat@mops.tczew.pl
 

Forum Inicjatyw Społecznych - Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Łazienna 5
83-110 Tczew
tel. (58) 530-22-20
E-mail:
fis@mops.tczew.pl
 

Zespół Opiekuńczy MOPS
ul. Niepodległości 10
83-110 Tczew
tel. (58) 531-30-35 wew. 31
zo.niepodleglosci@mops.tczew.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zespole Opiekuńczym MOPS
ul. Niepodległości 10
83-110 Tczew
tel. (58) 531-30-35 wew. 41
sds.niepodleglosci@mops.tczew.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Nowowiejska 18
83-110 Tczew
tel. (58) 531-09-28
sds.nowowiejska@mops.tczew.pl
 

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul Armii Krajowej 55
83-110 Tczew
tel. (58) 532-69-30
sds.ak@mops.tczew.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Chopina 33
83-110 Tczew
tel. (58) 533-51-40
sds.chopina@mops.tczew.pl