Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie
ul. 1 Maja 8
83-110 Tczew
tel.(58) 777-00-20
(58) 777-00-30
Dział Świadczeń Rodzinnych (58) 532-73-90
fax.: (58) 532-60-03
E-mail:
sekretariat@mops.tczew.pl
 

Forum Inicjatyw Społecznych - Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Łazienna 5
83-110 Tczew
tel. (58) 530-22-20
E-mail:
fis@mops.tczew.pl
 

Zespół Opiekuńczy MOPS
ul. Niepodległości 10
83-110 Tczew
tel. (58) 531-30-35 wew. 31
zo.niepodleglosci@mops.tczew.pl