System Obsługi Wsparcia

System obsługi wsparcia to ogólnopolski, bezpłatny i utrzymywany przez PFRON dedykowany system informatyczny, za pomocą którego osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą przez Internet składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na terenie całej Polski można wnioskować między innymi o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Korzystając nieodpłatnie z systemu SOW, można przez Internet złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie uczestniczy w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Pomoc w tym zakresie mogą uzyskać Państwo podczas dyżuru pracownika socjalnego:

  • w każdą środę, w godz. od 7.15 do 10.20
  • w każdy piątek, w godz. od 10.20 do 12.40