Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy typu C przeznaczony jest dla 25 osób starszych wykazujących różne postacie otępienia, demencji starczej, zaburzeń neurologicznych, choroby Alzheimera i innych zaburzeń czynności psychicznych. Rozpoczął swoją działalność 1 września 2014 roku. Podstawowym celem tego domu jest:

 • poprawa jakości życia uczestników w ich własnym otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania, motywowanie do leczenia i rehabilitacji

Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C świadczy:

 • usługi rehabilitacyjne w zakresie kinezyterapii (gimnastyka lecznicza), rehabilitacja indywidualna zgodna z zaleceniami lekarza, tańce integracyjne na siedząco,
 • regenerację psychiczną poprzez techniki relaksacyjne
 • zaspokojenie potrzeb towarzyskich i rekreacyjno-kulturalne (gry i zabawy umysłowe i ruchowe)
 • terapię psychologiczną indywidualną  i grupową, terapię ruchową
 • Kawiarenkę przy Zespole Opiekuńczym .

Formą wspierająco – aktywizującą  jest terapia zajęciowa,  w ramach której działają:

 • pracownia rękodzieła
 • pracownia kulinarna
 • pracownia kognitywna (treningi pamięci,orientacja
 • w rzeczywistości) reminiscencyjna ( wywoływanie wspomnień przy użyciu stymulujących materiałów:muzyka, fotografia,pamiątki) walidacyjna ( pobudzanie prawidłowych zachowań społecznych, zmniejszenie poziomu niepokoju i lęku, poprawa samopoczucia)
 • pracownia multimedialno-komputerowa
 • pracownia arteterapii
 • pracownia teatralna, muzykoterapii