Zagościli Kociewiaki

19 września 2017 r o godzinie 14.00 zostały wznowione spotkania Kawiarenki dla Seniora w Zespole Opiekuńczym MOPS w Tczewie. Spotkania odbywają się w kameralnym, przyjacielskim gronie tczewskich seniorów.

Na pierwszym, po wakacyjnej przerwie spotkaniu, gościliśmy zespół folklorystyczny Kociewiak z miejscowości Subkowy Po uroczystym powitaniu gości, zaproszono zebranych na występ Seniorów. Zostały zaprezentowane piosenki i dialogi w gwarze kociewskiej, które nadzwyczaj rozbawiły publiczność, a w zamian nagrodziła występujących gromkimi brawami.

Zapraszamy na co tygodniowe wtorkowe spotkania Kawiarenki dla Seniora w Zespole Opiekuńczym MOPS ul. Niepodległości 10 o godzinie 14.00.