Rehabilitacja

Mieszkańcy Ośrodka Opiekuńczego korzystają z codziennej rehabilitacji ruchowej, realizując indywidualne plany usprawniania uwzględniające ogólny stan zdrowia i schorzenia narządu ruchu.