Kawiarenka dla Seniora

Kawiarenka jest miejscem, w którym osoby starsze nawiązują kontakty towarzyskie, spotykają się z liderami społecznymi, specjalistami z różnych dziedzin, współtworzą grupę samopomocy, uczestniczą w wielodziedzinowych zajęciach warsztatowych, aktywnie biorą udział w debatach społecznych i pracach przy tworzeniu strategii rozwoju przyjaznej osobom starszym polityki społecznej. Kawiarenka w nowatorski sposób integruje środowisko seniorów, promując równy dostęp osób starszych do wielu sfer życia kulturalnego i społecznego, kreując przy tym niestereotypowy wizerunek seniora – aktywnego społecznie, kulturalnie i towarzysko. Uczestnictwo w Kawiarence pozwala na utrzymanie i wzmocnienie niezależności osób starszych, zakresu ich samorealizacji i samopomocy. Spotkania odbywają się we wtorki w siedzibie Zespołu Opiekuńczego MOPS ul. Niepodległości.

 

Zapraszamy Seniorów w każdy wtorek na godzinę 14.00