Zespół Opiekuńczy

Zespół Opiekuńczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie ul. Niepodległości 10 pełni funkcję Centrum Aktywności Seniora.Jest placówką instytucjonalnego wsparcia dla mieszkańców.

Został powołany Uchwałą nr XXVII/178/96 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.08.1996 roku. Następnie uchwałą nr XL VI/416/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.06.2006 roku wprowadzono zmiany reorganizacyjne  i w miejsce Ośrodka Opiekuńczego powstał Zespół Opiekuńczy.