Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego:

  • w okresie do 31 października 2018r.: 153,00 zł miesięcznie
  • w okresie od 1 listopada 2018r. do 31 października 2019r.: 184,42 zł miesięcznie
  • w okresie od 1 listopada 2019r.: 215,84 zł miesięcznie

Niezbędne dokumenty:

  • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Ważne!
Świadczenia wypłacone na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych są dochodem zwolnionym od opodatkowania - podane kwoty zasiłków są kwotami netto. Ponadto świadczenia te nie są wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym.