Opieka naprzemienna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - określająca zasady przyznawania świadczenia z programu „rodzina 500+” posługuje się terminem opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Mówimy o niej, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W takim przypadku kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Podobna regulacja zawarta jest również w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, które określa zasady przyznawania kwoty 300 zł na wyprawkę szkolną – w tym przypadku świadczenie również przysługuje obojgu rodziców po połowie, tj. 150zł.

W przypadku wystąpienia w Państwa rodzinie opieki naprzemiennej prosimy o załączenie do wniosku prawomocnego orzeczenia sądu, bądź ugody mediacyjnej zatwierdzonej przez sąd, potwierdzającej ten fakt.