SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Celem programu SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. System ten pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Z Systemu Obsługi Wsparcia mogą skorzystać osoby które posiadają:

 • Stopień niepełnosprawności lekki - dawniej grupa III
 • Stopień umiarkowany - dawniej II grupa
 • Stopień znaczny - dawniej I grupa
 • Orzeczenie o niepełnosprawności - osoby do 16 roku życia.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie posiada dostęp do Systemu Obsługi Wsparcia który obsługuje pracownik socjalny w godzinach:

 • poniedziałek w godz. 10.20 - 12.40
 • środa w godz. od 7.15 do 10.20