DziałaMY - ze stolicami Polski na MY

Projekt „DziałaMY – ze stolicami Polski na MY” w ramach budowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie realizować będzie działania ukierunkowane na poszerzenie umiejętności praktycznych przydatnych osobom niepełnosprawnym. Działania projektowe mają na celu podnieść zdolności pomocne w sprawnym funkcjonowaniu i rehabilitacji społecznej poprzez rozwój wiedzy i umiejętności, w tym do podejmowania działania animacyjnego w środowisku lokalnym w oparciu o własne zainteresowania, zdolności i dostrzegane potrzeby.

Działania projektu mają charakter integracyjny, wspierający we wspólnym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną i osób pełnosprawnych. Przestrzeń wspólną będziemy tym razem budować za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi internetowych. Tym samym z problematyką zdrowia psychicznego chcemy dotrzeć do osób ze społeczności lokalnej, które nie uczestniczyły dotąd w działaniach z udziałem osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie lub unikały bezpośredniego kontaktu w wyniku uprzedzeń, występujących stereotypów społeczno-kulturowych.

Działania projektu otwierają do kontaktu i interakcji osób, które za pośrednictwem narzędzi internetowych będą „bezpośrednio” uczestniczyć w doświadczeniach podróży grupy projektowej. Prezentowanie za pomocą video bloga codziennych aktywności osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną stwarza szansę na obiektywizację poglądów nt. chorób psychicznych, otwiera na dialog ponad stereotypami.

Integracyjny charakter działań podkreślić ma tytuł projektu, w szczególności szeroki zakres znaczeniowy grupy „MY”, rozumianej jako:

MY – osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, korzystające ze wsparcia Środowiskowych Domów Samopomocy
MY – rodzina i opiekunowie osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
MY – seniorzy (osoby 55+) – wolontariusze ŚDS
MY – społeczność lokalna, w szczególności osoby uczestniczące w działaniach za pośrednictwem narzędzi internetowych tj. społeczność bloga, strony internetowej

MY = INTEGRACJA