Cele placówki

Powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy jest odpowiedzią na stale wzrastającą liczbę nerwic, depresji, prób samobójczych oraz chorób psychicznych w społeczeństwie.

 

Główne cele działalności to:

  • Udzielenie osobom takiego wsparcia, aby mogły jak najwcześniej, najpełniej i najtrwalej powrócić do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym.
  • Zapewnienie koniecznej pomocy przy jednoczesnej możliwości pozostania w środowisku rodzinnym.
  • Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi pełnienia ról społecznych.
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezradności społecznej
  • Zminimalizowanie objawów zaburzeń oraz zapobieganie nawrotom choroby
  • Stworzenie uczestnikom szansy pracy
  • Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji

 

 

Praca Środowiskowego Domu Samopomocy oparta jest na zasadach
społeczności terapeutycznej,
a każdy uczestnik Domu objęty jest
indywidualnym programem wsparcia,
dostosowanym do jego potrzeb.