XI Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

W tym roku do Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych zakwalifikowały się dwie grupy teatralne: Amatorzy z ŚDS przy ul. Nowowiejskiej oraz Metamorfoza z ŚDS przy ul. Niepodległości.
Amatorzy zaprezentowali na scenie spektakl pt. „Stop”, poruszający problem braku tolerancji, który charakteryzuje ludzkość. Zostaje w nim poruszona kwestia dyskryminacji i łatwość w jaki człowiek ocenia drugiego. Celem inscenizacji jest uwrażliwienie widza na powyższy problem oraz spowodowanie otwarcia umysłów i serc.
Z wiary rodzi się nadzieja. Nadzieja na kochanie. Nadzieja na coś, co jest najważniejsze. To z nadziei rodzi się miłość -spektakl zespołu Metamorfoza pt. „Wiara, nadzieja, miłość” pokazuje różne oblicza miłości, które zależą od charakteru i pasji człowieka.
Jury Przeglądu przyznało obu grupom wyróżnienie, co spotkało się z wielką radością aktorów.
Jedną z występujących na Przeglądzie grup teatralnych była grupa z miejscowości Taurogi z Litwy. Jej przedstawicielka na zaproszenie pani dyrektor MOPS odwiedziła Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Chopina. Interesowała ją specyfika działań placówki i proponowane formy terapii. Naszego gościa obdarowaliśmy piękną szkatułką ozdobioną metodą decupage, która wykonana została w trakcie zajęć terapeutycznych.