XI Jarmark Folklorystyczny

Kolejny raz pensjonariusze Środowiskowych Domów Samopomocy z Tczewa mieli okazję uczestniczyć w interesującym wyjeździe do Chmielna na XI Jarmark Folklorystyczny Dorobku Kulturalnego Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej Województwa Pomorskiego pt.: "MAJÓWKA KASZUBSKA" pod patronatem Starosty Kartuskiego.

Otwarcie przeglądu rozpoczęło się wspólnym przemarszem wszystkich uczestników z Kościoła p.w. Piotra i Pawła na stadion, gdzie miały się odbyć występy artystyczne. Nasi domownicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Armii Krajowej otrzymali Nagrodę Starosty za przygotowanie najbarwniejszej grupy w korowodzie .

Plenerowe spotkanie pod chmurką dało możliwość zaprezentowania się pensjonariuszom w przygotowanych przez nich inscenizacjach oraz udział w kiermaszu podczas, którego mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami plastycznymi prezentując swoje dzieła. Wspólna integracja oraz nawiązanie znajomości z osobami z innych ośrodków wsparcia stworzyło wspaniały klimat i doskonała zabawę.