X Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

W tym roku do X Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych zakwalifikowała się grupa teatralna Amatorzy, działająca przy Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej. Występowi towarzyszyły ogromne emocje, które jak się okazało przeniosły się również na widzów, którzy z ogromnym entuzjazmem przyjęli aktorów. Jury Przeglądu przyznało grupie za spektakl pt.”Samotność” Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

Inscenizacja wykonywana przez grupę Amatorzy prezentuje dwa światy. W pierwszym widzimy człowieka, przeżywającego tragedię samotności. W drugim, panuje radość i beztroska zabawa. W pewnym momencie te dwa światy przenikają się, osoba samotna wkracza w świat radości i optymizmu, lecz nie potrafi nadążyć za jego tempem. W ostateczności pozostaje sama, „związana” przez własne ograniczenia i słabości. Czy z własnego wyboru...? Na to pytanie każdy z widzów musi odpowiedzieć sobie sam.