Święto Ulicy

Dnia 14.06.2013r. na Placu Hallera odbyła się uroczystość Święta Ulicy, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy Starego Miasta. Mieliśmy możliwość zaprezentować uczestnikom swoje wyroby wykonane w ramach zajęć warsztatowych i pokazać jak one powstają. Grupa muzyczna „Cantus” swoim występem urozmaiciła obchody Święta Ulicy, a recital w wykonaniu Karola Niewiedziała oraz Danuty Glińskiej zachęcił wszystkich do wspólnych śpiewów i tańców.