Święto Ulicy

Wzięliśmy udział w przedsięwzięciu organizowanym na placu ul. Ks. Ściegiennego w ramach działań projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”. Mieliśmy okazję do integracji ze społeczeństwem lokalnym, prezentując talent muzyczny zespołu CANTUS, działającego przy ŚDS.