VII Turniej Siłaczy

Po raz kolejny wzięliśmy udział w Turniej Siłaczy organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tczewie. Jako reprezentanci Środowiskowych Domów Samopomocy MOPS w Tczewie zdobyliśmy IV i III miejsce, a co najważniejsze jedna z naszych grup otrzymała Puchar Kierownika Grup Wychowawczych SOSW, czyli zajęła I miejsce.