Spotkanie z dietetykiem

25 stycznia br. w siedzibie Forum Inicjatyw Społecznych odbyły się warsztaty edukacyjne dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD dotyczące racjonalnego przechowywania żywności oraz przeciwdziałaniu jego marnowaniu.

W ramach warsztatów zaproszona dietetyk zapoznała uczestników z prawidłowym postępowaniem z żywnością podczas zakupów , przechowywaniem w domu oraz z sposobami przygotowania potraw w celu ograniczenia straty wartości odżywczych. Dzięki warsztatom uczestnicy mieli okazje nabywać nowe umiejętności, takie jak: racjonalne planowanie zakupów, budżetu domowego, oraz sposoby na właściwe przyrządzanie potraw niemarnowanie zasobów żywności.