„PRZEŁOM – się” – konkurs literacki

Kilkunastu domowników, którzy chcieli  podzielić się pisemnie swoimi doświadczeniami  i odczuciami na temat życia wzieło udział w VII Konkursie Literackim pod hasłem „PRZEŁOM –się”. Organizator: Fundacja Arka w Bydgoszczy.

 

Otrzymaliśmy trzy wyróżnienia a wszystkie prace konkursowe ukazały się w formie książkowej oraz w wersji dźwiękowej - w nakładzie 1 000 egz.

 

Jest to miły akcent docenienia ich przeżyć życiowych , cierpienia i bólu jak również pokazania , że mimo tego potrafią odnaleźć się w ówczesnym świecie, gdzie tyle jest nietolerancji dla osób niepełnosprawnych.