Nowy dom

Na terenie naszego miasta powstał nowy czwarty już z kolei Środowiskowy Dom Samopomocy, znajduje się na ulicy  Chopina 33, a został on w utworzony w ramach rewitalizacji tczewskiej starówki. Uroczysta inauguracja odbyła się 06.03.2012r. z udziałem znamienitych gości, tj. pana prezydenta Mirosława Pobłockiego, księdza Prałata Piotra Wysgi oraz pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Julity Jakubowskiej.

 

Nie zabrakło również przedstawicieli innych pokrewnych nam instytucji jak również członków rodzin osób, które uczęszczają do nowo otwartego domu. Wszystkich przybyłych serdecznie powitała pani kierownik Gabriela Brządkowska, która sprawuje bezpośrednią pieczę nad wszystkimi Środowiskowymi Domami.  Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu oficjalnie rozpoczął  działalność nasz nowy dom. Podopieczni przedstawili zebranym inscenizację teatralną, a nasi przyjaciele z pozostałych domów wspólnie z rodzicami przygotowali słodki poczęstunek.