Nie mów już nic

 W dniu 04.12.2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Tczewie odbyła się konferencja pt. „Portrety psychologiczne i motywy małoletnich sprawców przemocy” organizowana przez Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i MOPS w Tczewie. W ramach konferencji uczestnicy z czterech Środowiskowych Domów Samopomocy w ramach działań artystyczno-edukacyjnych zaprezentowali spektakl pt. „Nie mów już nic”.

    

  Przedstawienie, które powstało w ramach integracyjnych warsztatów teatralnych, traktowało o różnych formach przemocy, motywach jej stosowania oraz metodach przeciwdziałania agresji. Temat przedstawienia nawiązywał do odbywającej się Międzynarodowej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Niezwykle sugestywny, pełen emocji i doskonałej gry aktorskiej gestem, mimiką przekaz sprawił, że nasze widowisko spotkało się z życzliwym przyjęciem i gromkimi owacjami przybyłych na konferencje gości.