IX Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Do IX Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych w tym roku zakwalifikowała się grupa teatralna METAMORFOZA ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 10 ze spektaklem pt. „W poszukiwaniu emocji”. Jury Przeglądu przyznało grupie wyróżnienie za emocjonalny i przekonujący wyraz aktorski.