IX Festyn Przyjaźni „Tacy Sami”

Dnia 14 września 2012 r. odbędzie się już dziewiąta edycja Festynu Przyjaźni „Tacy Sami”, który uświetnia obchody Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.

 

 

Przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałać marginalizacji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym i wyrównywać ich szanse w społeczności lokalnej. Przemarsz ulicami miasta skupiający seniorów, młodzież szkolną, dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i przedszkoli, pensjonariuszy ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, przedstawicieli władz miasta, służby zdrowia oraz mieszkańców edukuje społeczność w zakresie pozytywnego odbioru osób niepełnosprawnych. Impreza kontynuowana jest na rynku starego miasta, gdzie odbywają się występy artystyczne o charakterze integracyjnym.

 

Miejsce: Plac Hallera

 

Godzina: 1100

 

Inauguracja Festynu przemarszem integracyjnym - zbiórka o godz. 1040 przed Urzędem Miejskim w Tczewie.

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w integracyjnym przemarszu, który udowadnia, że mimo różnic wszyscy jesteśmy TACY SAMI!