Internetowe wydanie naszej gazetki - Ja, Ty, On, czyli My

W Państwa ręce oddajemy internetowe wydanie gazetki "Ja, Ty, On, czyli My", redagowanej przez uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy MOPS w Tczewie.

Redagowanie gazetki sprzyja kształceniu takich umiejętności, jak planowanie i organizowanie pracy, komunikowanie się w różnych sytuacjach, współdziałanie w zespole, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób oraz posługiwanie się technologią informacyjną. Gazetka jest również doskonałą kroniką naszych działań, które od teraz mogą docierać do wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Życzymy przyjemnej lektury

Ja, Ty, On, czyli MY - numer: wrzesień 2013

 

Ja, Ty, On, czyli MY - numer: lipiec-sierpień 2013