Grupa Wsparcia

23 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie grupy wsparcia, podczas którego podsumowano osiągnięcia minionego roku, przedstawiono plany i projekty, które będą realizowane w 2019r. oraz przeprowadzono zajęcia warsztatowe - sesja relaksacji połączona z wizualizacją.

Już po raz kolejny rodzice i opiekunowie uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy spotkali się na grupie wsparcia, gdzie w atmosferze wzajemnej troski i szacunku, aktywnego słuchania i zrozumienia mogli podzielić się ze sobą i prowadzącymi swoimi troskami, obawami. Uczestnicy grupy poza pozyskiwaniem użytecznych informacji, podzieleniem się nawzajem doświadczeniem uzyskali wzajemne wsparcie emocjonalne. Podczas warsztatów wzięli udział w relaksacji, która jest jednym z najskuteczniejszych metod radzenia sobie z przewlekłym stresie.