Goście z Białegostoku

Na cztery dni w progach Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 10 zagościli przedstawiciele Stowarzyszenia „My Dla Innych” z siedzibą w Białymstoku. 

Podczas pobytu mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania naszych placówek – również Mieszkań Chronionych, formami terapii jakie są prowadzone, oraz poznać uroki naszego miasta. Stowarzyszenie podobnie jak nasze placówki zajmuje się wsparciem i aktywizacją społeczną osób niepełnosprawnych.