Aktywnie w marcu

        Uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy rozpoczęli cykl zajęć integracyjnych na kręgielni w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie.

           Proste zajęcia ruchowe pozwalają naszym domownikom połączyć przyjemną rozrywkę z aktywnością fizyczną. Pozwala ona kształtować i doskonalić umiejętności prawidłowej koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, wyobraźni przestrzennej. Podczas cotygodniowych spotkań uczestnicy uczą się zdrowej rywalizacji w duchu fair play, przestrzegania norm i zasad społecznych oraz wspierają się nawzajem i motywują do działania.

Polecamy wszystkim tę formę aktywności.