Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019
Gmina Miejska Tczew w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.
Program ma na celu zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych uzyskania czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami.
Program wsparcia członków rodziny w opiece nad:
● osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w formie 14 - dniowego pobytu całodobowego w Ośrodku Opiekuńczym w Tczewie, ul. Niepodległości 10.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 dofinansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji na temat Programu udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1 Maja 8 od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, w czwartek w godz. 8.00 – 16.00, tel. 777-00-20 lub 777-00-30