Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą przeprowadzeniu kursu zawodowego z BHP i pierwszą pomocą przedmedyczną na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 12.09.2012 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

 

Pobierz: pełna treść ogłoszenia