Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia działania integracyjnego w przestrzeni miejskiej w formie gry miejskiej dla minimum 100 osób, w tym 69 uczestników/czek projektu i osób z ich otoczenia w ramach projektu pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań o charakterze środowiskowym.

 

Pobierz: pełna treść ogłoszenia