Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą przeprowadzeniu poradnictwa i wsparcia grupowego w zakresie: wsparcia psychologicznego z elementami terapii uzależnień, aktywnego poszukiwania pracy z elementami prawa pracy, kreowania wizerunku w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 25.07.2012 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

 

Pobierz: pełna treść ogłoszenia