Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji moderatora Święta Ulicy w ramach projektu: „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” .

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu funkcji moderatora Święta Ulicy w ramach projektu: „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej.. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 18.05.2012 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

 

pełna treść ogłoszenia