Spotkanie wigilijne mieszkańców Starego Miasta

15 grudnia w Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne mieszkańców Starego Miasta w Tczewie – uczestników projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”.

 

Gośćmi specjalnymi podczas spotkania byli Prezydent Miasta Tczewa – Mirosław Pobłocki oraz koordynatorka projektu Agnieszka Schwager. Spotkanie miało charakter podsumowania działań projektu w roku 2011.

 

Wigilię uświetnił występ jasełkowy w wykonaniu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej ZM PKPS w Tczewie i ich rodziców, występ artystyczny Karola Niewiedziała oraz koncert kolęd w wykonaniu Dominiki Jakubowskiej, Anny Peazły i Karola Giełdona.

 

pasek_efrr.jpeg