Nabór na stanowisko pracy

W związku z realizacją projektu „Społeczna – od nowa”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego celem jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin Starego Miasta i Zatorza, które z uwagi na swoją sytuację wymagają wsparcia umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie,

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:
psycholog

Pobierz: pełna treść ogłoszenia