Realizowane projekty

akademia.jpg

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie realizuje projekt systemowy „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

więcej o projekcie

 


rewitalizacja.jpg

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie uczestniczy w realizacji projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie„ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

 

więcej o projekcie