Pomoc żywnościowa

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - marzec 2016

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, wyłącznie w dniu:

08 marca 2016r.- w godz. 8.00 – 14.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego. 

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - styczeń 2016

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

14 stycznia 2016r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

15 stycznia 2016r.- w godz. 8.00 – 12.00

Informujemy również, że zgodnie z założeniami programu FEAD zagwarantowany jest przydział żywności dla każdej osoby posiadającej skierowanie.

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego. 

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - grudzień 2015

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

14 grudnia 2015r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

15 grudnia 2015r.- w godz. 8.00 – 12.00

Informujemy również, że zgodnie z założeniami programu FEAD zagwarantowany jest przydział żywności dla każdej osoby posiadającej skierowanie.

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego. 

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - listopad 2015

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

19 listopad 2015r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

23 listopad 2015r.- w godz. 8.00 – 12.00

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - październik 2015

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność z programu FEAD

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej informuje, iż żywność z programu FEAD wydawana będzie w MOPS w Tczewie ul 1-go Maja 10 w dniach 20-21.08.2015r. w godzinach 8.00 - 14.00 na podstawie dowodu osobistego.

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w dniach:

13 lipca 2015r.- w godz. 9.00 – 14.00

lub

14 lipca 2015r.- w godz. 9.00 – 14.00

Informujemy również, że zgodnie z założeniami programu FEAD zagwarantowany jest przydział żywności dla każdej osoby posiadającej skierowanie.

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego. 

Dary żywnościowe dla potrzebujących

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  (FEAD) Podprogram 2015.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny najbardziej potrzebujące, spełniające kryterium określone w  art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy :

  • 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 684 zł dla osoby w rodzinie.

Uwaga!

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie skierowania do w/w organizacji wydawać będzie od dnia 11 maja 2015 roku. 

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o działaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zwanego dalej PO PŻ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014 (grudzień 2014 - styczeń 2015) w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych i środków towarzyszących.

Strony