Zima jest groźna - nie bądź obojętny!

Apelujemy do wszystkich mieszkańców, by w okresie zimowym nie pozostawać obojętnym na osoby potrzebujące w szczególności osoby bezdomne, niepełnosprawne, starsze i samotne. Także osoby mieszkające w sąsiedztwie mogą potrzebować pomocy.

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę organizacji i przeprowadzenia warsztatów  z zakresu animacji czasu wolnego jako formy aktywizacji społeczności lokalnej zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 10.02.2012 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

 

Do pobrania:

 

pełna treść ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: REFERENT DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.

 

Do pobrania:

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru.

 

Do pobrania:

III edycja konkursu „Antek”

12 stycznia 2012 roku w Gdańsku w Centrum Techniki Okrętowej, odbyła się gala III edycji konkursu „Antek” na najlepszą inicjatywę dotyczącą równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Bank Czasu - Bankiem Życzliwości” w roku 2011

28 grudnia 2011 roku w Tczewie odbyła się coroczna konferencja podsumowująca realizację projektu „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości”, umożliwiającego w oparciu o ideę ruchu samopomocy osobom starszym i niepełnosprawnym dzielenie się wolnym czasem, umiejętnościami, wspieranie w codziennych czynnościach, rozwijanie zainteresowań. Projekt promuje aktywność społeczną, wychodząc poza stereotypy związane z pojęciem „starości i niepełnosprawności” – wzmacnia społeczność lokalną poprzez aktywizację mieszkańców do wzajemnej pomocy oraz pracy, nauki i zabawy.

 

Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku 2012

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, jako główny organizator  Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku, ma zaszczyt po raz dziewiąty promować „piękno złotego wieku”.

 

Finał IX edycji Wyborów  z udziałem dziewięciu osób powyżej siedemdziesiątego roku życia odbędzie się 12 stycznia 2012 roku od godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki  w Tczewie. Uroczystość poprowadzi Jolanta Jank i Piotr Weintz.

Komunikat w sprawie dodatkowego świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W dniu 27 grudnia 2011 r., Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012r.

 

Niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego oo jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

 

Spotkanie wigilijne mieszkańców Starego Miasta

15 grudnia w Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne mieszkańców Starego Miasta w Tczewie – uczestników projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”.

Gala Wolontariatu 2011

9 grudnia 2011 r. w tczewskim Centrum Kultury i Sztuki odbyła się Gala Wolontariatu 2011. Doceniono poświęcenie i chęć działania na płaszczyźnie lokalnej społeczności ( miasta i powiatu). Nagrody przyznano w sześciu kategoriach: Wolontariusz Roku, Grupa Wolontariuszy, Inicjatywa społeczna Roku, Organizacja przyjazna wolontariuszom, Firma przyjazna społeczności lokalnej oraz Animator roku.

Aktywni w Mieście 2011

W Teatrze Miniatura w Gdańsku 5 grudnia 2011 roku odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu. Podczas Gali ogłoszone zostały  wyniki konkursu „Aktywni w Mieście 2011”.

 

Konkurs rozstrzygany był w następujących kategoriach: koordynator wolontariuszy 2011, inicjatywa wolontarystyczna 2011, wolontariat w biznesie 2011, organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszowi 2011 oraz wolontariusz 2011.

 

Strony

Subscribe to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie RSS