Komunikat w sprawie dodatkowego świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W dniu 18 maja 2012r. zostało opublikowane rozporządzenie Rada Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za okres od kwietnia do czerwca 2012r.

 

Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie to teatr”

W tym roku Środowiskowe Domy Samopomocy MOPS w Tczewie w partnerstwie z Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dnia 8 maja już po raz ósmy zorganizowały w Centrum Kultury i Sztuki Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie to teatr”, uświetniający obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.

 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji moderatora Święta Ulicy w ramach projektu: „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” .

 

Święto Ulicy już 15 czerwca!

Mieszkańcy Starego Miasta zapraszają do udziału w obchodach Święta Ulicy, które odbędą się 15 czerwca (piątek). W godzinach 11.00-13.00 zapraszamy do udziału w akcjach ulicznych na terenie starówki oraz do zwiedzania wystawy w Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaziennej 5, w godzinach 13.00-17.00 do wspólnej zabawy na placu Hallera. W programie znajdą się plenerowe gry, występy, warsztaty i wystawy oraz inne ciekawe formy spędzania czasu wolnego dla całej rodziny.

Fotografia jest sztuką

Fotografia jest sztuką, która nie ustępuje niczym, innym dziedzinom sztuk pięknych. Dla wielu ludzi to hobby, dzięki któremu można utrwalać ludzkie emocje, obrazy z życia codziennego bądź pokazywać piękno przyrody.

 

W dniu 24 kwietnia 2012r. w siedzibie Forum Inicjatyw Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie przy ulicy Łaziennej 5, odbyła się inauguracja wystawy prac fotograficznych Pani Alicji Szymańskiej. Oficjalnego otwarcia wystawy „Alicja w krainie fotografii” dokonał z-ca dyrektora MOPS Pan Adam Urban.

Zaproszenie na VIII Przegląd Twórczości Teatralnej pt. "Życie to teatr"

Środowiskowe Domy Samopomocy MOPS w Tczewie  zapraszają na VIII Przegląd Twórczości Teatralnej pt. "Życie to teatr", który odbędzie się dnia 8 maja 2012 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Przegląd rozpocznie się o godz 10, wystąpi w nim 11 grup teatralnych z ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Gościnie wystąpią: zespoły muzyczne Fisolki i Cantus, zespół Wiecznie Młodzi oraz finalistka X Factor Małgorzata Szczepańska - Stankiewicz.

Wielkanocne witryny Forum Inicjatyw Społecznych

Prezentujemy Państwu prace uczestników projektów realizowanych przez Forum Inicjatyw Społecznych
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
związane ze Świętami Wielkanocnymi 2012.

 


 

Podsumowanie realizacji projektu systemowego przez PUP w Tczewie w 2011r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie z dn. 31.12.2011 r. zakończył czwarty rok budżetowy współfinansowanego przez Unię Europejską projektu skierowanego do osób bezrobotnych
z powiatu tczewskiego.

Realizacja projektu systemowego PUP w Tczewie w 2012r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w 2012r. już po raz kolejny realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego. Środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego są przeznaczone na realizację projektu systemowego, mającego na celu poprawę sytuacji osób bezrobotnych, zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia oraz udzielenie wsparcia w zakładaniu własnej firmy.: „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt ten jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w 2008r.

Metropolitalne Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie zaprasza na Metropolitalne Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości, które odbędą się 9 maja 2012 roku w godzinach od 10:00-16:00
w MTG AmberExpo - Gdańsk, ul. Żaglowa (obok stadionu PGE Arena).

Strony

Subscribe to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie RSS