Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą przeprowadzeniu poradnictwa i wsparcia grupowego w zakresie: wsparcia psychologicznego z elementami terapii uzależnień, aktywnego poszukiwania pracy z elementami prawa pracy, kreowania wizerunku w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej.

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą przeprowadzeniu diagnozy i terapii psychospołecznej na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 12.03.2013 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

 

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert  na wykonanie usługi przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie gospodarności i zdrowego stylu życia, relacji społecznych na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” w ramach instrumentu aktywnej integracji społecznej.

 

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Zapraszenie do składania ofert na wykonanie usługi wsparcia i aktywizacji rodzin

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą wykonywaniu zadań asystenta rodziny w ramach projektu: „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 07.02.2013 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

 

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej i wynajęcia sali konferencyjnej do celów przeprowadzenia spotkania informacyjnego w ramach projektu pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 100 osób uczestniczących w projekcie i osób z otoczenia uczestników/czek projektu.

 

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

 

Jubileuszowe Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku 2013

Zapraszamy do udziału w jubileuszowym Finale X edycji Wyborów z udziałem 11 osób powyżej siedemdziesiątego roku życia.

Tegoroczna gala odbędzie się on 22 stycznia 2012 roku od godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki  w Tczewie.

 

Komunikat w sprawie świadczeń rodzinnych

W dniu 3 stycznia 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

 

Rozporządzenie wprowadza w szczególności wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz wzór wniosku o ustalenie prawa do nowego świadczenia opiekuńczego – specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z dnia 3 stycznia 2013 r., poz. 3) i weszło w życie z dniem 4 stycznia 2013 r. .

Prezentacja wyrobów terapeutycznych w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku

Dając możliwość zapoznania się szerszemu gronu z naszymi wyrobami wykonanymi w pracowni terapii zajęciowej wybraliśmy się do Galerii Bałtyckiej w Gdańsku.  Nasze prace o tematyce Bożonarodzeniowej cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród klientów galerii, a dla nas była to ogromna satysfakcja, że nasza praca jest docenia przez tak wiele osób.

 

 

Jasełka Bożenarodzeniowe

Dnia 14 grudnia 2012 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbył się II Przegląd Jasełek Bożonarodzeniowych „Nieśmy dobrą nowinę”. Przeglądowi towarzyszył wernisaż prac rękodzielniczych o tematyce świątecznej, wykonanych przez osoby niepełnosprawne z zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia.

 

Strony

Subscribe to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie RSS