Święto Ulicy już 14 czerwca!!

14 czerwca na placu Hallera i pobliskich ulicach odbędzie się kolejne Święto Ulicy. Mieszkańcy Starego Miasta zapraszają!!

IX Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie to teatr”

W tym roku Środowiskowe Domy Samopomocy MOPS w Tczewie w partnerstwie z Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dnia 24 kwietnia już po raz dziewiąty zorganizowały w Centrum Kultury i Sztuki Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie to teatr”, uświetniający obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.

Fotografia: 9 Przegląd Twórczości Teatralnej Życie to Teatr Film: 9 Przegląd Twórczości Teatralnej Życie to Teatr

Zakończenie realizacji projektu systemowego przez PUP w Tczewie w roku 2012

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie z dn. 31.12.2012 r. zakończył piaty rok budżetowy współfinansowanego przez Unię Europejską projektu skierowanego do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego.

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu PEAD

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że w dniu 25 kwietnia 2013r. w godzinach od 800 - 1400 , w stołówce MOPS przy ul. Armii Krajowej 39, wydawana będzie żywność z programu PEAD.

Żywność wydawana będzie na podstawie aktualnych upoważnień do odbioru darów (kolor karty: czerwony). Osoby nie posiadające aktualnych kart prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem socjalnym.

Wydawanie żywności odbywać się będzie do wyczerpania posiadanych zapasów.

Międzynarodowe Pomorskie Metropolitalne Targi Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości

17 kwietnia w centrum AmberExpo w Gdańsku (przy ul. Żaglowej 11) zaprezentują swoją ofertę  pracodawcy i instytucje otoczenia biznesu oraz szkoły i uczelnie wyższe. Organizatorzy przygotowali łącznie ponad 200 miejsc wystawienniczych z czego ponad połowę przeznaczono dla firm. Wśród nich znajdą się takie marki jak Tesco, Lidl, Bayer Center Service Gdańsk, Jeronimo Martins Polska czy Lotos. Poszukujący pracy będą mieli do dyspozycji niezwykle bogatą ofertę firm z rekordową liczbą ponad 3200 wolnych etatów.

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu 4 dwugodzinnych spotkań tematycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Tczewa, w tym dla uczestników/czek projektu oraz osób z otoczenia uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej.

Wiosenne Przebudzenie

W dniu 21 marca 2013 w Fabryce Sztuk przy ul 30-stego Stycznia 4 odbyło się otwarcie wystawy wiosennej – WIOSENNE PRZEBUDZENIE.

Fotografia: Wystawa Wiosenne Przebudzenie Fotografia: Wystawa Wiosenne Przebudzenie Fotografia: Wystawa Wiosenne Przebudzenie

Swoje prace zaprezentowali Seniorzy Dziennego Domu Pobytu Ośrodka Opiekuńczego przy Zespole Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Realizacja projektu systemowego PUP w Tczewie w 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w 2013r. już po raz kolejny realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego. Środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego są przeznaczone na realizację projektu systemowego, mającego na celu poprawę sytuacji osób bezrobotnych, zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia oraz udzielenie wsparcia w zakładaniu własnej firmy.: „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI.

IX Przegląd Twórczości Teatralnej "Życie to teatr"

Wielkim krokami zbliża się kolejna edycja Przeglądu Twórczości Teatralnej „Życie to teatr”, która uświetnia Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej. Z niecierpliwością  czekamy na Wasze inspiracje teatralne, które corocznie poruszają serca i umysły widzów. Działania te udowadniają, iż podjęta przez nas dziewięć lat temu inicjatywa jest ważna dla integracji osób niepełnosprawnych i promocji ich twórczości wśród społeczności lokalnej. Dziękujemy artystom oraz ich opiekunom za zaangażowanie i zapraszamy na kolejną edycję Przeglądu, by ponownie odnaleźć na scenie magię Teatru.

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia!

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia „RAZEM BEZPIECZNIEJ” dla osób doświadczajacych przemocy!

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2011-2015 zapraszamy do udziału w grupie wsparcia osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia mogą zgłaszać chęć uczestnictwa do Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Tczewie, pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie ul. Armii Krajowej 39 telefonicznie (58) 777 00 30, (58) 777 00 20 na adres e-mail: zi@mops.tczew.pl lub osobiście.

Strony

Subscribe to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie RSS