Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku 2012

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, jako główny organizator  Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku, ma zaszczyt po raz dziewiąty promować „piękno złotego wieku”.

 

Finał IX edycji Wyborów  z udziałem dziewięciu osób powyżej siedemdziesiątego roku życia odbędzie się 12 stycznia 2012 roku od godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki  w Tczewie. Uroczystość poprowadzi Jolanta Jank i Piotr Weintz.

Komunikat w sprawie dodatkowego świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W dniu 27 grudnia 2011 r., Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012r.

 

Niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego oo jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

 

Gala Wolontariatu 2011

9 grudnia 2011 r. w tczewskim Centrum Kultury i Sztuki odbyła się Gala Wolontariatu 2011. Doceniono poświęcenie i chęć działania na płaszczyźnie lokalnej społeczności ( miasta i powiatu). Nagrody przyznano w sześciu kategoriach: Wolontariusz Roku, Grupa Wolontariuszy, Inicjatywa społeczna Roku, Organizacja przyjazna wolontariuszom, Firma przyjazna społeczności lokalnej oraz Animator roku.

Aktywni w Mieście 2011

W Teatrze Miniatura w Gdańsku 5 grudnia 2011 roku odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu. Podczas Gali ogłoszone zostały  wyniki konkursu „Aktywni w Mieście 2011”.

 

Konkurs rozstrzygany był w następujących kategoriach: koordynator wolontariuszy 2011, inicjatywa wolontarystyczna 2011, wolontariat w biznesie 2011, organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszowi 2011 oraz wolontariusz 2011.

 

Apel Sekretarza Stanu

Warszawa, 22 listopada 2011 r.

INTERNETOWY APEL
SEKRETARZA STANU JAROSŁAWA DUDY
W MINISTWERSTWIE PRACY i POLITYKI SPOLECZNEJ
„SOLIDARNI W ZIMIE 2011/2012”

 

 

Szanowni Państwo,

 

Spoko Senior 2011

W dniach 15 sierpnia – 15 października 2011 roku odbyła się zorganizowana przez  Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” z siedzibą w Warszawie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych II edycja  konkursu  „Spoko Senior 2011”

 

Celem przeznaczonego dla osób powyżej 50 roku konkursu,  miało być znalezienie ciekawych, pozytywnych seniorów i pokazanie ich innym by udowadniać, że czas na emeryturze może być równie twórczym okresem w życiu.

 

Wspólnie przeciwko przemocy wobec kobiet. PRZE(ŁAM) (NIE)MOC!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tczewie zaprasza wszystkich mieszkańców Tczewa 25 listopada 2011 roku do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet w ramach konferencji poświęconej kwestiom przeciwdziałania przemocy domowej, w tym wobec kobiet.

 

Inicjatywa ma na celu zwiększenie społecznego zaangażowania w rozpoznaniu zjawisk przemocy, umożliwia zapoznanie się z działaniami zespołu interdyscyplinarnego oraz instytucji i organizacji pozarządowych lokalnie działających w obszarze praw człowieka i niedyskryminacji.

Targi pracy "Aktywni na rynku pracy"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

 

ZAPRASZA

mieszkańców Tczewa oraz lokalnych pracodawców
do wzięcia udziału w targach pracy „Aktywni na rynku pracy”.

 

Targi odbędą się 24 listopada 2011 roku w godz. 12.00-14.00

w siedzibie Centrum Edukacji Dorosłych przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie.

 

Zaproszenie do złożenia ofert.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie zajęć poradnictwa i wsparcia grupowego z zakresu wsparcia psychologicznego w ramach projektu pn.: „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.”

Strony