Punkt informacyjny nt. rewitalizacji Starego Miasta w Tczewie już działa

Od początku lipca w Tczewie w Świetlicy Środowiskowo Sąsiedzkiej przy ul. Zamkowej 26 działa Punkt Informacyjny Rewitalizacji Starego Miasta.

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu PEAD

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że w dniu 17 czerwca 2013r. w godzinach od 800 - 1400 , w stołówce MOPS przy ul. Armii Krajowej 39, wydawana będzie żywność z programu PEAD.

Żywność wydawana będzie na podstawie aktualnych upoważnień do odbioru darów (kolor karty: czerwony). Osoby nie posiadające aktualnych kart prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem socjalnym.

Wydawanie żywności odbywać się będzie do wyczerpania posiadanych zapasów.

Marzenia mieszkańców spełniają się na starówce

Święto Ulicy już 14 czerwca (piątek) w godzinach 12.00-18.00 na placu Hallera

Zapraszamy do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na zapewnieniu indywidualnej opieki nad dziećmi na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 31.05.2013 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Zaproszenie na spotkanie z dzielnicowymi Starego Miasta

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie oraz Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka, serdecznie zapraszają mieszkańców, którzy chcieliby podzielić się uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi poprawy porządku i bezpieczeństwa w rejonie Starego Miasta w Tczewie, na spotkanie z dzielnicowymi Straży Miejskiej, które odbędzie się 24 maja 2013 roku o godz. 14:00 w siedzibie Forum Inicjatyw Społecznych MOPS przy ul. Łaziennej 5.

Zapraszamy do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą przeprowadzeniu kursu zawodowego z BHP i pierwszą pomocą przedmedyczną na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 20.05.2013 do godz. 09.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Zapraszamy do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na pełnienie roli moderatora Święta Ulicy organizowanego w dniu 14 czerwca 2013 w ramach projektu: „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 17.05.2013 do godz. 12.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Zapraszamy do odwiedzania wystawy grafik Jana Pawła II autorstwa Edmunda Nalewajko

Zapraszamy do odwiedzania wystawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14. Wystawa trwać będzie do 31.05.2013r. w Zespole Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul.Niepodległości 10 w Tczewie.

Wizyta biskupa w Zespole Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

7 maja bieżącego roku ks. prał. dr hab. Wiesław Śmigiel zawitał z błogosławieństwem i duchowym wsparciem do uczestników Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości 10.

Zbiórka publiczna na organizację wypoczynku letniego dla dzieci.

Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdańsku informuje , iż w dniach 10.05.2013 – 14.06.2013 r. będzie prowadzić na terenie miasta Tczew zbiórkę publiczną w celu zebrania środków pieniężnych na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Tczewa.

Strony

Subscribe to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie RSS