Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pt.: ,,Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – Numer tej infolinii to: 22 505 11 11.

Potrzebę wsparcia można również zgłosić w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie, dzwoniąc pod bezpośredni nr telefonu: 58 530-22-20 w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z dnia 23 października 2020, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 26 października 2020 r. zawieszają swoją działalność Dzienny Dom Pobytu. Decyzja o terminie wznowienia działalności obu placówek uzależniona będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Opieka medyczna w czasie epidemii Covid-19

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia, z dniem 27 października 2020 r. Szpitale Tczewskie S.A. zostaną przekształcone w szpital II poziomu oraz III poziomu dla pacjentów z COVID. Oznacza to, że szpital będzie przyjmował wyłącznie pacjentów z COVID dodatnim.

Tym samym opiekę szpitalną świadczą następujące podmioty (lista placówek, stan na dzień 22 października 2020):

Uwaga!

Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej prowadzi wykaz podmiotów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w poszczególnych rodzajach świadczeń. Można znaleźć tam również informację o zamkniętych poradniach specjalistycznych oraz reorganizowanych oddziałach szpitalnych. Dostępna jest ona pod adresem: https://nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/gdzie-sie-leczyc-w-czasie-covid-19,7748

Jednocześnie prowadzona jest tam lista punktów poboru wymazów do wykonania testu na obecność koronawirusa w województwie pomorskim finansowanych przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ. Dostępna jest pod adresem: https://nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/wykaz-punktow-pobran-covid19-dla-pacjentow-ze-skierowaniem,7971

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresy logopedii dla maksymalnie 10 osób (dzieci) uczestniczących w projekcie „Społeczna od-nowa” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 29 października do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Do pobrania

Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID – 19 dla pacjentów ze skierowaniem

Zgodnie z informacją Narodowego Funduszu Zdrowia w Tczewie punkt pobrań Covid - 19 dla osób posiadających skierowanie znajduje się w Szpitalach Tczewskich s.a.  ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew. W celu umówienia się na pobranie materiału można skontaktować się z punktem pod numerem telefonu - 880 626 275. Punkt czynny jest codziennie w godzinach 10.00 - 12.30.

Więcej punktów znajduje się w załączonym pliku

Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 10 października 2020 r. w budynkach użyteczności publicznej, w tym siedzibie tut. Ośrodka do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym .

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - sierpień 2020

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

20 sierpnia 2020 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

21 sierpnia 2020 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Komunikat miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Tczewie w sprawie zmian w zakresie obowiązku zasłania ust i nosa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 8 sierpnia 2020 r. w budynkach użyteczności publicznej, w tym siedzibie tut. Ośrodka do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym .

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z utrzymującym się wzrostem zachorowań i koniecznością dalszego przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz z rekomendacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2020 roku Zespół Opiekuńczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie wstrzymuje z dniem 10.08.2020 roku wszystkie odwiedziny w Ośrodku Opiekuńczym.
Podjęte działania mają na celu zachowanie bezpieczeństwa wśród naszych mieszkańców.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w sprawie składania wniosków w siedzibie ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż począwszy od 03.08.2020 r. możliwe będzie osobiste składanie w siedzibie Ośrodka, przy ul. 1 Maja 8, wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start.

Jednocześnie Ośrodek przypomina, że osoby otrzymujące świadczenia wychowawcze 500+ na podstawie rozstrzygnięć wydanych od 1 lipca 2019 r. nie mają obowiązku składania wniosku o to świadczenie.

Strony