Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu „Społeczna – od nowa”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego celem jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin Starego Miasta i Zatorza, które z uwagi na swoją sytuację wymagają wsparcia umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: psycholog

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Informacja o terminach wydawania żywności z programu FEAD - marzec 2018

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

12 marca 2018 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

13 marca 2018 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Informacja o terminach wydawania żywności z programu FEAD - luty 2018

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

12 lutego 2018 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

13 lutego 2018 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

Informacja o terminach wydawania żywności z programu FEAD - styczeń 2018

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

8 stycznia 2018 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

9 stycznia 2018 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

Klub Senior +

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

ogłasza nabór uczestników

do „Klubu Senior+”

przy ul. Niepodległości 10 w Tczewie

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Miejskiej Tczew,

  • w wieku 60 +,

  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,

  • chcesz pomóc sobie i innym?

 

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!

Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym informujemy, że osoby bezdomne mogą zgłaszać się o pomoc do: 
 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1 Maja 8.
od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, w czwartek w godz. 8.00 – 16.00,
Tel. 777-00-20 lub 777-00-30
 
Jednocześnie informuję, że pomocy udzielają także n/w placówki;
 
Schronisko dla Osób Bezdomnych,
Smętowo ul. Ogrodowa 1, tel. (58) 561–90 – 32
 

Wnioski o świadczenia wychowawcze - ważne terminy

Przypominamy wszystkim rodzinom, które chcą dalej korzystać ze świadczenia wychowawczego, że od 1 października 2017 trwa nowy okres zasiłkowy i wnioski o to świadczenie przyjmowane są od 1 sierpnia 2017.

Rodziny, które zdążyły złożyć wniosek do końca sierpnia, będą miały zagwarantowaną ciągłość płatności świadczenia, nie będzie przerwy – pierwsza wypłata świadczenia na nowy okres zasiłkowy nastąpi w październiku 2017.

Jeżeli wniosek został we wrześniu lub październiku, przyznane zostaną świadczenia za październik, ale możemy je dostać z wyrównaniem w listopadzie.

Uwaga!
Jeżeli wniosek zostanie złożony w listopadzie lub później, ustalenie prawa do świadczeń obejmuje miesiące od momentu złożenia wniosku.

Zagościli Kociewiaki

19 września 2017 r o godzinie 14.00 zostały wznowione spotkania Kawiarenki dla Seniora w Zespole Opiekuńczym MOPS w Tczewie. Spotkania odbywają się w kameralnym, przyjacielskim gronie tczewskich seniorów.

Strony