Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie grupowych warsztatów z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego 2 grup 10 osobowych uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 17.05.2017 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść dokumentu

Podziękowania Wojewody Pomorskiego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

Śniadanie wielkanocne

11 kwietnia 2017 roku seniorzy Dziennego Domu Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy typu "C" Zespołu Opiekuńczego MOPS w Tczewie spotkali się przy wielkanocnym stole.

Zakończenie projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie z dniem 31.12.2016 r. zakończył realizację współfinansowanego przez Unię Europejską projektu skierowanego do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie tczewskim (II)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Prezentacja rękodzieła

W ramach Jarmarku Wielkanocnego odbywającego się w Galerii Kociewskiej domownicy  zaprezentowali twórczość rękodzielniczą wykonywaną w pracowniach terapii zajęciowej.

   

Występy w Galerii Kociewskiej

Dnia 8.04.2017 uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy wystąpili z programem artystycznym podczas wydarzenia pt: „Wielkanoc z Tradycją” w Tczewie.  

 

Ja, ty, on, czyli my, marzec 2017

Dziś w Państwa ręce oddajemy wydanie naszej gazetki "Ja, Ty, On, czyli My" (marzec 2017), redagowanej przez uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy MOPS w Tczewie.

Życzymy miłej lektury!

 

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w 2017 r. realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (III)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie grupowych warsztatów 2 grup 10 osobowych uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 04.04.2017 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - kwiecień 2017

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, wyłącznie w dniach:

3 kwietnia 2017 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

4 kwietnia 2017 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Strony

Subscribe to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie RSS