Zaproszenie do składania wstępnej wyceny planowanego do udzielenia zamówienia

Zapraszamy do składania wstępnej wyceny planowanego do udzielenia zamówienia przeprowadzenia w terminie od 01.01.2018-31.12.2021 1524 godzin usług psychologicznych dla rodzin uczestniczących w projekcie „Społeczna od-nowa” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Wyceny powinny być złożone/przesłane do dnia 29.11.2018 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Informacja o kolejnym terminie wydawania żywności z programu FEAD - listopad 2018

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

27 listopada 2018 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

28 listopada 2018 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Od września 2018 roku przyjmowane są nowe oświadczenia, które upoważniają do odbioru żywności w okresie od listopada 2018r.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym informujemy, że osoby bezdomne mogą zgłaszać się o pomoc do: 

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1 Maja 8. od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, w czwartek w godz. 8.00 – 16.00, Tel. 777-00-20 lub 777-00-30
  • Towarzystwo im. św. Brata Alberta Koło Tczewskie  "Ogrzewalnia" - Tczew ul. Orzeszkowej 6
  • Schronisko dla Osób Bezdomnych, Malbork, ul. Rolnicza 1, tel. 55/ 273 – 40 – 65
  • Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, Nowy Staw ul. Mickiewicza 32, tel. 510-262-508
  • Schronisko Stowarzyszenia na rzecz Bezdomnych „Agape”  Szawałd 16, tel. 510-262-494
  • Schronisko Stowarzyszenia na rzecz Bezdomnych „Agape” Borowy Młyn tel. 55/277-42-88
  • Schronisko Stowarzyszenia na rzecz Bezdomnych „Agape’’ Sztum tel. 55/277-78-07
  • Stowarzyszenie Opiekuńczo–Resocjalizacyjne ’’ Prometeusz’’ Gdańsk ul. Zakopiańska 40 tel. 731-345- 490
  • Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT Gdańsk ul. Kochanowskiego 7a tel. 58/3018543
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących ‘’Od Nowa..’’  Elbląg ul. Nowodworska 49 tel. 55 6256280

Ostrzeżenie dla mieszkańców Tczewa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ostrzega, że na ternie miasta Tczewa znów pojawiają się osoby podszywające się za pracowników socjalnych tut. Ośrodka. Należy zachować ostrożność i wylegitymować te osoby w obecności rodziny lub sąsiadów.

Istnieje możliwość telefonicznego sprawdzenia tożsamości pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie, pod numerem telefonu 58 777 00 20.

Wszystkie niepokojące sygnały lub zdarzenia prosimy zgłaszać Policji:

Komenda Powiatowa Policji w Tczewie

ul. Kasprowicza 9, 83-110 Tczew

tel. 58 530 82 22
 

Przypominamy! Ważne terminy!

Trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”, natomiast wrzesień 2018 był ostatnim miesiącem, w którym wypłacone zostało świadczenie wychowawcze na podstawie dotychczas złożonego wniosku (wniosku złożonego w roku 2017).

Przypominamy, że aby otrzymać świadczenie na pełen okres wniosek trzeba złożyć do końca października. Jeśli wniosek złożymy później, np. w listopadzie czy grudniu, świadczenie przyznane będzie od miesiąca jego złożenia, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Świadczenie Dobry Start

Składając wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć również wniosek o świadczenie Dobry Start. Przyjmowanie wniosków o to drugie świadczenia trwa do końca listopada 2018. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Informacja o terminach wydawania żywności z programu FEAD - listopad 2018

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

06 listopada 2018 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

07 listopada 2018 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Od września 2018 roku przyjmowane są nowe oświadczenia, które upoważniają do odbioru żywności w okresie od listopada 2018r.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Zaproszenie do składania wstępnej wyceny planowanego do udzielenia zamówienia

W ramach procedury rozeznania rynku (szacowanie wartości zamówienia) zapraszamy do składania wstępnej wyceny planowanego do udzielenia zamówienia przeprowadzenia w terminie od 02.11.2018-31.12.2021 1590 godzin usług psychologicznych dla rodzin uczestniczących w projekcie „Społeczna od-nowa” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Wyceny powinny być złożone/przesłane do dnia 09.10.2018 do godz. 10.00 na adres i.bylicka@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

 

Zapraszamy do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku

Zapraszamy do składania wstępnej wyceny planowanego do udzielenia zamówienia przeprowadzenia w terminie od 02.11.2018-31.12.2021 1590 godzin usług psychologicznych dla rodzin uczestniczących w projekcie „Społeczna od-nowa” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zaproszenie do skałdania ofert - konsultacje z zakresu uzależnień

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie w terminie od 01.10.2018-31.12.2018 roku 24 godzin indywidualnych konsultacji z zakresu uzależnień dla 2 osób uczestniczących w projekcie „Społeczna od-nowa” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Strony