Seniorzy

Siedziba Forum Inicjatyw Społecznych to miejsce spotkań między innymi osób starszych. W Fisie można rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać satysfakcjonujące relacje społeczne, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, oferta obejmuje miedzy innymi:

  • zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania, m. In. Muzyczne, rękodzielnicze;
  • zajęcia prozdrowotne: porady i wykłady z zakresu promocji zdrowia, gimnastyka;
  • zajęcia edukacyjne: gry i zabawy rozwijające sprawność intelektualną, nauka języków obcych, treningi pamięci, zajęcia komputerowe;
  • spotkania integracyjne także międzypokoleniowe: wspólne spacery, wycieczki, zabawy taneczne, wspólne obchodzenie świąt i uroczystości.