Kawiarenka dla Seniora

W ramach współpracy Forum Inicjatyw Społecznych MOPS z Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie, od lutego 2006 roku w siedzibie palcówki realizowany jest projekt pn. Kawiarenka dla Seniora „Cafe Senior”, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych oraz udział w kampanii przeciwko dyskryminacji tej grupy naszego społeczeństwa.

W nowatorskim projekcie „Cafe Senior” połączono ideę stworzenia miejsca przyjaznego osobom starszym z cyklicznie wdrażanym wielowymiarowym (kulturalno - społecznym i edukacyjnym) programem aktywizacji lokalnego środowiska seniorów, rehabilitacji społecznej, która realizowana będzie poprzez różne formy aktywnego spędzania czasu, wzmacniania aktywności życiowe, usprawniania w zakresie funkcjonowania psychicznego i fizycznego, umiejętności współżycia w małej społeczności, zabezpieczenia potrzeby bezpieczeństwa i tolerancji, umiejętności podtrzymywania kontaktów oraz nawiązania komunikacji międzypokoleniowej.

Kawiarenka jest miejscem, w którym osoby starsze nawiązują kontakty towarzyskie, spotykają się z liderami społecznymi, specjalistami z różnych dziedzin, współtworzą grupę samopomocy, uczestniczą w wielodziedzinowych zajęciach warsztatowych, aktywnie biorą udział w debatach społecznych.

Spotkania w Kawiarence odbywają się w każdy czwartek o godz. 14:00
w Forum Inicjatyw Społecznych MOPS przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie.

Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów, będących mieszkańcami Tczewa.