Szanty Pod Żurawiem

W dniach od 30.06.2016 do 12.07.2016 r. w Gdańsku odbywała się XVII edycja festiwalu „Szanty pod Żurawiem”.  Miło nam poinformować, że dzięki uprzejmości organizatorów drugi dzień festiwalu otwierał swoim występem zespół  „Fisolki”.

Bezpieczny rowerzysta

Dnia 6 kwietnia seniorzy z Forum Inicjatyw Społecznych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie z Wydziału Ruchu Drogowego w celu omówienia zasad bezpiecznej jazdy rowerem.

Duodecyma w FIS-ie

Dnia 14 kwietnia gościliśmy w Forum Inicjatyw Społecznych na spotkaniu w Cafe Senior chór seniorów Duodecyma z Kwidzyna.

Kawiarenka dla Seniora „Cafe Senior”

Projekt zakładający prowadzenie kawiarenki dla osób starszych realizowany jest od początku 2006 roku w ramach współpracy z ZM PKPS w Tczewie.

The Job of my Life

Przedstawiamy informację na temat programu "The Job of my Life" i pragniemy zachęcić do wzięcia w nim udziału. Program skierowany jest do młodych niepracujących osób (18-27 lat), chcących podjąć naukę zawodu i zamieszkać w Niemczech. Jest to niemiecki program Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej) oraz Bundesagentur für Arbeit (Federalnej Agencji Pracy).

 The Job of My Life

Sięgnijmy po zdrowie - wspomnienia uczestników

Forum Inicjatyw Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie realizowało projekt „Sięgnijmy po zdrowie”, dofinansowanego przez Powiat Tczewski ze środków PFRON w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W projekcie brała udział grupa tczewskich seniorów, uczestnicząca w zajęciach Banku Czasu – inicjatywy samopomocowej skierowanej szczególnie do osób starszych i niepełnosprawnych zorganizowanej w Forum.

Prezentujemy Państwu wspomnienia uczestników projektu, a wszystkich seniorów miasta Tczewa zapraszamy serdecznie do włączenia się w działania Banku Czasu!

Rejs Kawiarenki dla Seniora

W dniu 25.07.2014r. uczestnicy Cafe Senior odbyli pasjonujący rejs statkiem pasażerskim ,,KINGA” po rzece Wiśle, podczas którego mogli podziwiać piękno walorów przyrodniczych rzeki Wisła oraz panoramy naszego miasta.

Zapraszamy wszystkich Seniorów, którzy są mieszkańcami Tczewa do udziału we wspólnym działaniu integracyjnym. Dołączając do nas będziesz mieć możliwość skorzystania ze spotkań, które sprzyjają w budowaniu więzi społecznych, rekreacyjnych, warsztatów edukacyjnych oraz brać udział w zabawach tanecznych i wyjazdach.

Spotkania w Kawiarence odbywają się w każdy czwartek oraz piątek o godz. 14:00
w Forum Inicjatyw Społecznych MOPS przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie.

Bank Czasu na II Spotkaniu Kociewiaków

„Bank Czasu – Bankiem Życzliwości”  to przykład działań promujących ruch samopomocy oraz oparcie społeczne dla osób niewychodzących z domu  ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Zapewnia on także odpowiednie warunki dla aktywności seniorów, jest bogatą w wartości formą interesującego wolontariatu oraz alternatywą dla bezowocnego  spędzania wolnego czasu, sposobem wzmocnienia poczucia własnej wartości,  rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności. Aktywność realizowana poprzez uczestnictwo w Banku Czasu jest zdolnością do podejmowania działań, to energia która stwarza szansę na kontaktowanie i porozumiewanie się z innymi ludźmi, należąca do podstawowych potrzeb człowieka.

Zaproszenie do udziału w prezentacji usług na rzecz osób starszych w ramach Tczewskich Targów Ludzi Złotego Wieku

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie w partnerstwie z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, zwracają się z zaproszeniem do współpracy w zakresie prezentacji usług Państwa firmy skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych w ramach Tczewskich Targów Ludzi Złotego Wieku.

FISOBUS - czyli wakacje w mieście bez nudy

Tegoroczna Akcja Lato, pod hasłem „FISOBUS” - czyli wakacje w mieście bez nudy, rozpoczęła się 2 lipca na placu zabaw usytuowanym na Bulwarze Nadwiślańskim i trwała przez jeden miesiąc.

 

Podobnie jak w roku ubiegłym roku przygotowana została dla najmłodszych szeroka oferta działań rekreacyjnych na świeżym powietrzu, oprócz różnego rodzaju turniejów i zabaw sportowo- ruchowych dzieci mogły skorzystać z zajęć plastycznych, gry w boule oraz artystycznego malowania twarzy, które cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

Strony

Subscribe to